امضا تفاهم نامه دادستانی با سه دستگاه متولی برای زندانیان

17 مهر ماه 1398 - 0 : 12


دادستانی کرمانشاه تفاهم‌نامه‌ای را با سه دستگاه دیگر امضا کرد که با اجرای آن تعدادی از زندانیان استان صاحب شغل و درآمد و مهمتر از آن مهارت می‌شوند تا پس از آزادی هم به راحتی صاحب کسب و کار شوند.

 تفاهم نامه برای کار روز دوشنبه ۱۵ مهر با حضور مدیران کل جهاد کشاورزی، بهزیستی و امور زندانهای استان کرمانشاه در دادستانی مرکز استان امضا شد.

این تفاهم نامه قرار است از ابتدای آبان امسال و با هدف ایجاد شغل و درآمد و مهمتر از آن مهارت آموزی برای جمعی از زندانیان دارای شرایط استان کرمانشاه اجرایی شود.

هم اکنون میزان بازگشت به زندان زندانیان آزاد شده در کشور و استان کرمانشاه حدود ۳۰ درصد است اما این رقم در بین زندانیانی که مشاوره، مهارت و تسهیلات اشتغال دریافت کرده‌اند، کمتر از پنج درصد است؛ در واقع آن دسته از زندانیانی که پس از آزادی و بازگشت به جامعه امکان راه اندازی یک کسب و کار را دارند کمتر از دیگران سراغ رفتارهای غیرقانونی می روند.

جزئیات طرح

همین موضوع یکی از دلایل ورود دستگاه قضایی و دادستانی کرمانشاه برای مهارت آموزی به زندانیان دارای شرایط و مستعد است.

دلیل مهم دیگر، رویکرد جدید دستگاه قضایی در حبس زدایی و کاهش صدور حکم زندان است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه در نشست امروز گفت: مجازات زندان مجازات ابتدایی و اولیه نیست بلکه باید به اندازه ضرورت و براساس نوع جرم و اختلالی باشد که در امنیت جامعه ایجاد شده است.

محمدحسین صادقی با بیان اینکه استفاده از مجازات زندان معایب متعددی دارد، گفت: تبادل تجربیات کیفری بین زندانیان، تشکیل شبکه‌های مجرمانه و ایجاد مشکل در تامین معیشت خانواده زندانیان و نیز آثار اجتماعی منفی در روان و رفتار زندانی و خانواده او از جمله معایب استفاده از مجازات زندان است.

ایشان تاکید کرد که نباید تصور کنیم مجازات افراد محدود به زندان است بلکه باید از ظرفیت زندان برای جرم های شدید یا مخل امنیت و مجرمان با سابقه استفاده کرد و برای بسیاری دیگر از مجرمان می‌توان از مجازات‌های جایگزین، خدمات عام المنفعه و تاسیس رای کار استفاده کرد.

آنچنان که وی بیان کرد دادستان یا قاضی اجرای احکام می تواند براساس ضوابط مشخصی از رای کار در باره بخشی از احکام قضایی قطعیت یافته استفاده کند به این صورت که فرد زندانی بتواند در قالب یک نیروی کار برای دستگاه های دولتی کار کند و همزمان مهارت بیاموزد.

صادقی، بنیاد تعاون زندانیان را متولی اصلی رای کار دانست که براساس تفاهم نامه امروز زمینه اشتغال و مهارت آموزی زندانیان را فراهم می کند