برای حمایت از کودکان از همه ظرفیت‌های موجود در قانون استفاده می کنیم

10 مهر ماه 1398 - 0 : 12


دکتر توسلی زاده در همایش حمایت از حقوق کودک در استانداری:برای حمایت از کودکان از همه ظرفیت‌های موجود در قانون استفاده می کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود:

قانون گذار در بخش قوانین ماهیتی در حوزه جرم و مجازات بلوغ را شرط مسئولیت کیفری دانسته است.در بخش آیین دادرسی کیفری و حقوق جزای اختصاصی در جایی که اطفال و نوجوانان بزهکار هستند، رسیدن به بلوغ شرعی شرط مسئولیت کیفری برای آنها است و در جایی هم که بزه دیده هستند اقدامات حمایتی مثبتی برای دفاع اجتماعی و مصلحت جامعه و کودک برای آنها در نظر گرفته شده است.

دکتر توسلی زاده با بیان اینکه نگاه قانونگذار به کودکان نگاه حمایتی است، گفت: قانون گذار به منظور حمایت از اطفال به قضات اجازه داده است بر خلاف قاعده فراغ دادرسی در احکام قطعی خود هم تجدید نظر کند.

وی ادامه داد: همچنین برای اعمال مجازات اطفال که مرتکب جرائم مستوجب حد و قصاص شده اند اجازه داده است مجازات دیگری مساعد با احوالات آنها جایگزین شود.

عالی ترین مقام قضائی استان خاطرنشان کرد: در قوانین شکلی، قانونگذار به منظور اجتناب از آسیب دیدگی هرچه بیشتر اطفال و نوجوانان گفته است که تحقیقات این افراد مستقیماً توسط دادگاه صورت بگیرد.

دکتر توسلی زاده اظهار داشت: در ماده ۲۸۷ این قانون برای افراد زیر ۱۵ سال ذکور و اناث اجازه صدور قرار تامین نداده است بلکه گفته است به اولیا و سرپرستان سپرده شود.

وی حمایت های پسا کیفری را یکی از مسائل اصلی و اولویت ها عنوان کرد و گفت: پس از تعیین تکلیف کیفری وضعیت اطفال و نوجوانان بسیار حائز اهمیت است که حتماً باید مورد حمایت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار بگیرند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ابراز داشت : در اعمال سیاست و حمایت از کودکان و نوجوانان بزهکار و  بزه‌دیده حمایت و همراهی خواهیم کرد و امیدواریم خروجی این جلسات این باشد که از اطفال و کودکان در مقابل آسیب‌های اجتماعی، بزه کاری و بزه‌دیدگی حمایت شود.

 دکترتوسلی زاده همچنین با اشاره به اینکه حقوق جرم و مجازات مبتنی بر نظام سیاسی حاکم بر جامعه و ارزش هایی که آن نظام مبتنی بر آن است، تهیه و تدوین می‌شود، افزود: حقوق کیفری اسلام نیز مبتنی بر ارزش های اسلامی و دینی است و به همین دلیل حقوق جزا در هر کشوری با دیگر کشورها متفاوت است.

استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت دارد که ۳۰ درصد از این جمعیت زیر ۱۸ سال دارند.