دادستان کرمانشاه تاکید کرد:تشدید برخورد با متصرفان اراضی ملی درکرمانشاه

21 مرداد ماه 1398 - 0 : 12


دادستان کرمانشاه تاکید کرد:تشدید برخورد با متصرفان اراضی ملی درکرمانشاه

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از تشدید برخورد بدون مماشات با متصرفان اراضی ملی درکرمانشاه خبرداد.

به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، محمدحسین صادقی بابیان اینکه طی سالهای اخیر اقدامات خوبی در راستای برخورد با متعرضین اراضی منابع طبیعی و محیط زیست در استان صورت گرفته، عنوان کرد: هرچند که دستگاه های ذیربط در این زمینه خوب عمل کرده اند، اما انتظار داریم که همچنان با افزایش تعداد گشت ها و نظارت ها راه را برای هرگونه تعرض به اراضی ملی ببندند.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی نیز در کنار این دستگاه ها خواهد بود تا با متخلفین بدون مماشات و قاطعانه برخورد کند.

دادستان عمومی و انقلاب استان تاکید کرد: البته با اطلاع رسانی ها و فرهنگ سازی هایی که از قبل انجام شده، خوشبختانه میزان تصرف و تعرض به اراضی ملی در استان به نسبت سالهای گذشته کاهش یافته است.

وی یادآورشد: بااین وجود برخورد با متصرفان اراضی منابع طبیعی و محیط زیست همچنان به عنوان یک اولویت برای دستگاه قضایی است مطرح است و در این راستا طی روزهای اخیر چهار پرونده اجرای احکام کیفری رفع تصرف و خلع ید اراضی ملی استان اجرا شد.

صادقی افزود: در این پرونده حدود شش هزار و 16 متر مربع از اراضی ملی محیط زیست در حوزه بخش بیستون بازپس گیری شد.

وی تاکید کرد: انتظار داریم دستگاه های ذیربط پس از اعاده این اراضی نظارت مستمری داشته باشند تا مجدد مورد تصرف متعرضین قرار نگیرند