تبریک رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به مناسبت روز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه

17 مرداد ماه 1398 - 0 : 12


باسمه تعالی

با الهام از اسماء شریف حفیظ و علیم ، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه می تواند شأنی از شئون الهیه باشد که در حفظ و صیانت از کارگزاران عدل و دادگری قدم بردارد.

همانگونه که قوه قضائیه به فرموده مقام عظمای ولایت نبض سلامت دستگاه اداری کشور است، حفاظت و اطلاعات نیز در نقش همین نبض در درون تشکیلات این قوه خطیر و مهم عمل می کند.

 حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از رهگذر ضابطیت خاص خود می تواند معاضد شایسته ای در احقاق حق و ابطال باشد و در همین مسیر با نگاهی روشن و مشفقانه دیدبانی بصیر و خبیر برای ارزشهای والای نظام قضائی کشور و صیانت از شأن و اعتبار قضات شریف و کارمندان خدوم این دستگاه است.

کارگزاران قوه قضائیه اعم از دادگستری ها و سازمانهای وابسته قوه قضائیه باید بدانند که مرکز حفاظت و اطلاعات، ملجأ امن ، صالح و دغدغه مند امین سلامت و صلاحیت آنهاست و صد البته سربازان آگاه این حوزه نیز به سیره پیشین خود و بلکه بیشتر با مراعات پروا و پرهیز الهی و نمایش شفقت خود نسبت به همکاران و خادمان دستگاه قضائی ، بذر احساس طمأنینه خاطر و وثوق قلبی را در همکاران خود بارور خواهند کرد. توفیق این مهم را برای عزیزان خدوم حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بویژه دادگستری کل استان کرمانشاه از خدای بزرگ منان مسألت می کنم.

محمد رضا عدالت خواه

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه