برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم قوه قضائیه (مرحله استانی)

3 مرداد ماه 1398 - 0 : 16


برگزاری هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم قوه قضائیه

(مرحله استانی)

هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم قوه قضائیه در مرحله استانی با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در این دوره از مسابقات که با حضور کارکنان دستگاه قضائی استان و خانواده های ایشان در بخش شفاهی (قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ و اذان) برگزار شد، نفرات برتر راه یافته به مسابقات مقدماتی کشوری شناخته شدند.

لازم به ذکر است از مسابقات استانی، دو نفر برتر مقطع بزرگسالان و نفر اول مقطع زیر شانزده سال در رشته های قرائت تحقیق،ترتیل،اذان،حفظ پنج و ده جزء به تفکیک خواهران و برادران، به مرحله مقدماتی کشوری راه می یابند.

اسامی نفرات برتر(برادران و خواهران) مسابقات به ترتیب ذیل می باشد: