جلسه آموزشی- توجیهی و مهمات شغلی ویژه کارکنان با حضور و سخنرانی رئیس کل دادگستری

21 تير ماه 1398 - 0 : 14


جلسه آموزشی- توجیهی و مهمات شغلی ویژه کارکنان  با حضور و سخنرانی رئیس کل دادگستری

دکتر عدالت خواه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در این مراسم ضمن تبریک دهه کرامت  هدف از برگزاری این گونه جلسات را صیانت از کارکنان عنوان کرد و در عین حال با اشاره به حدیثی از امام موسی کاظم (ع) که می فرمایند: مَا مِنْ شَيْ ءٍ تَرَاهُ عَيْنُكَ إِلَّا وَ فِيهِ مَوْعِظَةٌ. چیزی نیست که چشمانت آن را بنگرد، مگر آن که در آن پند و اندرزی است. یادآور شد اگر کسی واعظی در درون او نباشد هیچ وعظی در او اثر نخواهد کرد. بنابراین بیان هشدار باش در درجه اول از وجود خود انسان شروع می شود .

ایشان با اشاره به کرامت کار در دستگاه قضائی به دلیل حساسیت های ناشی از آن خاطر نشان ساخت هر شغلی به تناسب نوع شغل اقتضائاتی به دنبال دارد. اما فلسفه کار در دستگاه قضائی گرفتن حق مظلوم از ظالم است. بنابراین کار در دادگستری به نوعی مبارزه با فساد است و به یقین برای رسیدن به چنین نتیجه ای نیاز به کارکنان مطهری است که در این راه موفق عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به بیان برخی شئون و محدودیت های اداری و کار در دادگستری پرداخت و همگان را به رعایت نکات بیان شده توصیه کرد و گفت خوشبختانه اکثر افرادی که در دادگستری کار میکنند جز نیروهای ارزشی هستند. در این میان ممکن است باشند کسانی که چارچوب های اداری را رعایت نمی کنند و باید با آنها برخورد شود. و تردیدی نیست که هیچ کوتاهی و اغماضی و اغماضی در برخورد متصور نیست.

رعایت اخلاق اسلامی ، مراقبت از خویشتن در مقابل وسوسه های مالی و اخلاقی ، نظم و انضباط اداری ، رفتار مکرمت آمیز با مراجعین و مواردی از این دست از توصیه های دکتر عدالت خواه به کارکنان و حاضرین در این نشست بود. ایشان تصریح کرد همه ما بسان خانواده ای بزرگی هستیم که تمامی رفتارها و برخوردها باید مبتنی بر اصول اخلاقی و دینی باشد. نباید اجازه داد عده ای قلیل به آبروی خانواده خدشه ای وارد کنند و همه افراد درون این خانواده در این باره مسئولیت دارند و باید مقابله با این گونه افراد را جز وظایف خود بدانند و با آن مبارزه کنند.

جلسه مشابهی نیز هفته گذشته با حضور بانوان شاغل در مراجع قضائی کرمانشاه برگزار شد که در آن جلسه هم مهمات مطرح شده در جلسه آقایان از سوی دکتر عدالت خواه و معاونین منابه انسانی  و فرهنگی و رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری عنوان شد.

رئیس کل دادگستری نقش بانوان شاغل را در سلامت هر چه بیشتر دستگاه قضائی بسیار با اهمیت بر شمرد. گفتنی است این جلسات به تاسی از نگاه جدی رئیس محترم قوه قضائیه در توصیه های موکد اخیرشان در جهت سالم سازی و صیانت از سلامت دستگاه قضائی برگزار می شود.

دکتر عدالت خواه این نگاه و در سطح قوه قضائیه بسیار راهبردی و مهم خواند و بر استمرار جلسات وعظ و تذکر برای کارگزاران دستکاه تاکید کرد.