دکتر عدالتخواه : حیثیت حق به قدرت اثباتی آن است نه ثبوتی آن و رسالت قضا و قاضی هم تمیز همین اثبات است

25 خرداد ماه 1398 - 0 : 14


دکتر عدالتخواه : حیثیت حق به قدرت اثباتی آن است نه ثبوتی آن و رسالت قضا و قاضی هم تمیز همین اثبات است

آیین تکریم و معارفه روسای پیشین و جدید دادگستری شهرستان کنگاور با حضور رئیس کل دادگستری برگزار شد.

دکتر عدالت خواه در این مراسم گفت تقابل بین حق و باطل از ابتدای خلقت وجود داشته وسنت الهی بر این است که باید آنچه به تثبیت برسد حق باشد ولو باطل مدتی مجال یک جولان کاذب هم پیدا کند.در امر قضا که بسیار امر خطیری است دو  مقوله و مرحله ثبوت و اثبات داریم و اساسا حیثیت حق به قدرت اثباتی آن است نه ثبوتی آن و رسالت قضا و قاضی هم تمیز همین اثبات است.

ایشان در ادامه از فقر تکافوی امکانات انسانی و سخت افزاری متناسب دستگاه قضائی با ماموریتهای آن یاد کرد و افزود البته این هرگز به معنای رکود و تعطیلی نیست کما اینکه تابحال هم با همین کمبودها خدمات­رسانی دستگاه به مردم عزیز انجام گرفته است.

وی به قضات، مسئولان قضائی و کارمندان اداری دستگاه قضا توصیه کرد که نظم، حفظ کرامت مراجعین در هر موقعیتی، انضباط ورود و خروج، ارتقای دانش حقوقی و تخصص­های مرتبط و مورد نیاز برای احقاق از مهمات ملاحظه کارگزاران دستگاه است و باید هرچه بیشتر تلاش شود تا به این ملاحظات ضروری خدمت نائل شویم.

ایشان منویات مقام عظمای ولایت و ریاست معظم قوه قضائیه را نیز در همین راستا دانست.

دیگر توصیه ایشان مراقبه اخلاقی و کف نفس در برابر خطوات و خطرات شیطانی بود که دشمن قسم­خورده سلم و صلاح انسانها برای تخدیش آن برنامه مستمر دارد. وی در عین حال به ضرورت او از بصیرت برای شناخت شیطان­های سیاسی در نظم بی­انتظام کنونی جهان اشاره کرد و گفت مصداق مسلم شیطان در دنیای امروز آمریکا و اذناب آن هستند و برای مصونیت از شرار آنها باید گوشمان به دهان ولایت باشد و چشممان به پرچم او که اگر چنین باشد به سلامت و توفیق به منزل نصرت الهی خواهیم رسید.

در این جلسه از زحمات خلیل یزدانی رئیس پیشین دادگستری این شهرستان تقدیر شد و قاسم نظری به عنوان رئیس جدید این حوزه قضائی معرفی شد.