آخرين اخبار

آخرین نشست خبری دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در سال 97

26 اسفند ماه 1397 - 0 : 14

آخرین نشست خبری دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در سال 97
ادامه

دکتر عدالت خواه به تاسی از فرمان ولایی رهبری: بانو فرنگیس را باید بزرگ داشت

22 اسفند ماه 1397 - 0 : 13

دکتر عدالت خواه به تاسی از فرمان ولایی رهبری: بانو فرنگیس را باید بزرگ داشت
ادامه

چهل و پنجمین جلسه شورای قضائی استان با حضور رئیس کل دادگستری برگزار شد

22 اسفند ماه 1397 - 0 : 12

چهل و پنجمین جلسه شورای قضائی استان با حضور رئیس کل دادگستری برگزار شد
ادامه

چهارمین جشنواره رویش رستگاری در دادگستری کرمانشاه

16 اسفند ماه 1397 - 0 : 15

" رویش رستگاری " عنوان جشنواره ای ابتکاری در دادگستری کرمانشاه است که در آن فرزندان مکلف خانواده قضائی استان کرمانشاه در هر سال دعوت می شوند و تشرف ایشان به سن تکلیف شرعی گرامی داشته می شود.
ادامه

وزیر دادگستری: دادگستری مرکز انعکاس آلام مردم است

10 اسفند ماه 1397 - 0 : 9

وزیر دادگستری: دادگستری مرکز انعکاس آلام مردم است
ادامه